Werkwijze

 WERKWIJZE

TIJDENS EEN EERSTE KENNISMAKING MET EEN KLANT VOERT ILONA EEN ZADELPASCONSULT UIT. EEN ZADELPASCONSULT NEEMT GEMIDDELD 1,5 UUR IN BESLAG. TIJDENS HET CONSULT IS HET BELANGRIJK DAT WE OP EEN DROGE EN VEILIGE PLEK KUNNEN STAAT MET VLDOENDE LICHT. OOK DIENT ER TIJDENS HET CONSULT GEREDEN TE WORDEN. DE WEERSOMSTANDIGHEDEN MOETEN ENIGSZINS GUNSTIG ZIJN OF ER MOET EEN MOGELIJKHEID ZIJN OM BINNEN TE RIJDEN.

TIJDENS HET CONSULT LET ILONA OP DE VOLGENDE PUNTEN

-      ANAMNESE (ZIEKTEGESCHIEDENIS VAN UW PAARD)

-      IN KAART BRENGEN VAN UW PAARD (CONFORMATIE, AFWIJKINGEN , BIJZONDERHEDEN ETC..)

-      OPMETEN (TEMPLATE)

-      MONSTEREN PAARD RECHTE LIJN (BEKIJKEN VAN BEWEGINGSAFLOOP)

-      GLOBAAL ONDERZOEK VAN DE RUG

-      ONDERZOEK HUIDIGE ZADEL

-      PASSEN HUIDIGE ZADEL (OP STAND EN ONDER HET ZADEL)

-      CONCLUSIES EN AANBEVELING/OPLOSSING BESTAANDE SITUATIE

 

 DE KOSTEN VOOR EEN VOLLEDIG CONSULT BRDRAAG €75,00 EXCL. REISKOSTEN.

 

HIERONDER WORDT HET PASCONSULT NADER TOEGELICHT

UITERAARD VINDT ER ALLEREERST EEN KENNISMAKING PLAATS MET HET PAARD EN DE RUITER OF AMAZONE. ER WORDT EEN ANAMNESE AFGENOMEN WAARIN BIJVOORBEELD WORDT GEVRAAGD NAAR DE LEEFTIJD, GEBRUIKT, NIVEAU , (OUDE) BLESSURES ETC….

 

VERVOLGENS VINDT ER EEN BEOORDELING VAN DE BOUW EN BESPIERING VAN HET PAARD PLAATS. DE RUG WORD NAGEVOELD OP PIJNLIJKE PLEKKEN, WARMTE EN ZWELLINGEN.

 

ER WORDEN MEERDERE TEMPLATES VAN HET PAARD GEMAAKT OM ONDER ANDERE DE BREEDTE EN SYMMETRIE EN HET VERLOOP VAN DE RUG VAST TE LEGGEN. DEZE TEMPLATES WORDEN OP PAPIER GETEKEND ZODAT DEZE BEWAARD KUNNEN BLIJVEN OM DAARMEE OOK IN DE TOEKOMST TE KUNNEN BEKIJKEN OF BIJVOORBEELD JE PAARD JUIST AANGEKOMEN IS OF AFGEVALLEN.

DE GANGEN VAN HET PAARD WORDEN BEOORDEELD. OP EEN RECHTE LIJN, AAN DE HAND , IN STAP EN DRAF. ALS HET PAARD NIET RECHT IS KAN DIT OOK INVLOED HEBBEN OP HET ZADEL WAARDOOR DIT BIJVOORBEELD MEER NAAR EEN BEPAALDE KANT ZAKT.  

ER WORDT EEN AANVANG GEMAAKT MET HET PASSEN VAN HET HUIDIGE , NIEUWE OF TWEEDEHANDSE ZADEL. HIERBIJ WORD ONDER ANDERE GELET OP DE BALANS, DRUKVERDELING, BOOMMAAT EN DE LENGTE VAN HET ZADEL.

 

ALS ER EEN OF MEERDERE ZADELS ZIJN GEKOZEN DIE OP STAND GOED LIGGEN, WORD DE RUITER EROP GEZET. HET IS BELANGRIJK DAT ER OOK MET DE RUITER EROP, VOLDOENDE RUIMTE ROND DE WERVELKOLOM OVERBLIJFT EN HET ZADEL NETJES OP ZIJN PLEK BLIJFT LIGGEN. HET ZADEL WORD GEREDEN IN STAP, DRAF EN GALOP. JE ZULT VAAK ZIEN DAT WANNEER ER BVB. 4 ZADELS OP STAND GOED LIGGEN, ER VAAK MAAR 1 OVER BLIJFT WAAR JE PAARD BETER ONDER LOOPT DAN DE REST.

HET CONSULT WORDT AFGESLOTEN MET EEN ADVIES BETREKKING TOT HET HUIDIGE ZADEL OF EEN NIEUW AAN TE KOPEN ZADEL.

 

 

Er zijn geen producten in deze categorie.